Uždarosios akcinės bendrovės „First Priority“ organizuojamo moksleivių verslumo ugdymo konkurso „Mis-take“ nuostatai I Bendrosios nuostatos Moksleivių konkursi „Mis-take“ nuostatai (toliau-Nuostatai) reglamentuoja UAB „First Priority (toliau – Organizatoriai) moksleivių verslumo ugdymo konkurso (toliau – konkursas) tikslus, organizavimo ir vykdymo sąlygas, dalyvių vertinimo tvarką. konkurso tikslas – skatinti dalyvių verslumo gebėjimus, tobulinti produkto vystymo žinias ir loginį mąstymą, lavinti dalyvių kūrybiškumą ir bendradarbiavimo įgūdžius, siekiant prisidėti prie verslios asmenybės ugdymo, sudarant sąlygas kurti ir įgyvendinti naujas verslo idėjas. II Konkurso dalyviai Konkurse dalyvauja Lietuvos vidurinių mokyklų ir gimnazijų mokiniai bei individualios 16-20 metų dalyvių komandos. Konkurse gali dalyvauti komanda, kurią sudaro 4-5 dalyviai. Dalyviai gali turėti savo mentorių (ekonomikos ar kito dalyko mokytoją), padėsiantį pasiruošti konkursui, bet mentorius, kaip komandos narys, konkurse nedalyvauja. Kiekviena komanda turi išrinktą lyderį, kuris inicijuoja komandos registraciją. Konkurso metu užduotys atliekamos tiek komandoje, tiek asmeniškai. Kiekvienos užduoties metu dalyvis gauna komandinį ir asmeninį vertinimą. III Konkurso organizavimo tvarka Konkursą organizuoja ir sklandžią jo eigą užtikrina UAB „first Priority“ atstovai. Užduotis rengia parinkti savo srities profesionalai, kompetencijomis atitinkantys ruošiamą pamoką. Atliktas užduotis pagal pateiktus kriterijus vertina Oragnizatoriai. Konkurso organizavimo etapai: Registracija – Komandos lyderis registruoja dalyvius internetu. Komandai priskiriamas mentorius (mokytojas). 10.1.2. Mokytojas gali turėti daugiau nei vieną komandą, sistemoje matyti kiekvienos komandos individualius bei komandinius vertinimus. Pirmasis etapas – verslo idėjos kūrimas; Antrasis etapas – Tolimesnis verslo idėjos vystymas; Finalinis etapas – geriausi dalyviai atrenkami ir kviečiami į „Fokus grupę“ įgyvendinti idėjas ir vystyti „Mis-take“ prekinį ženklą. Komandos registruojasi internetinėje žaidimo platformoje internete adresu www.mis-take-game.com. Komanda yra registruojama komandos lyderio, tuo tarpu visi komandos nariai gauna pakvietimus prisijungti elektroniniu paštu. Visos užsiregistravusios komandos dalyvauja pirmąjame konkurso etape, kurio trukmė 9 savaitės. Pirmojo etapo metu yra dėstomos 5 temos, atskleidžiančios skirtingus idėjos vystymo etapus. IV Dėstymo ir užduočių pateikimo ir vertinimo tvarka Visos temos yra dėstomos internetinėje platformoje pateiktoje video medžiagoje. Medžiagos peržiūrų kiekis yra neribojamas. Užduotys ir vertinimo kriterijai atskiroms temoms yra pateikiamos teorijos skiltyje kartu su papildoma medžiaga pasiruošimui, jeigu tokia yra. Atliktos užduotys yra ikeliamos internetinėje platformoje pagal nustatytą laiko terminą. Vėluojant įkelti užduotį yra atitinkamai mažinimas vertinimo balas. Sekanti konkurso tema yra atrakinama tik ikėlus prieš tai buvusias užduotis. Užduotys vertinamos Organizatorių sudarytos komisijos, pagal iš anksto numatytus kriterijus. V Baigiamosios nuostatos 18. Šię nuostatai yra patvirtinti Organizatorių komisijos; 19. Už programos turinį ir pasiruošimo darbus atsako Organizatoriai; 20. Organizatoriai pasilieka teisę esant poreikiui atnaujinti nuostatus, prieš tai informavus konkurso dalyvius.